SCHOOL COMMITTEE:-

1 Mr. Majid Usman Dawood Chairman H.G.M.A.U.P.School.
2 Mr. S.A.Inamdar Member
3 Mr. Azim Gudakuwala Member
4 Mr. Hanif Mohd Shaikh Member
5 Mrs. Hajra Ibrahim Khan Head Master

ACADEMIC COUNCIL COMMITTEE:

1 Mr. Majid Usman Dawood Chairman
2 Mrs. Zaheda S.B.H Inamdar Head Mistress
3 Mrs. Bhaldar Mumtaz Imtiyaz Senior. Asst.teacher
4 Mrs. Shaikh Gulrana Iqbal Ass. teacher
5 Mrs. Sayyed Zaheda .B.H.I Ass. teacher
6 Mrs. Khan Shamim Ubaid Ass. teacher
7 Mrs. Bagban Shehtaj Ishaque Ass. teacher

SHALLA VEVASTHAPAN SAMITI SAMITI:

1 Mrs. Shagufta Shaikh President
2 Mr. Azim Gudakuwala Vice President
3 Mrs. Khan Hajra Ibrahim Secretary
4 Mrs. Momin Heena Shafique Standing Member
5 Mrs. Uzama Tasleem Educationist
6 Mrs.Patel Munazza .M.Sadique Teacher Representative

SHIKSHAK PALAK SANGH:

1 Khan Hajra Ibrahim President
2 Ansari Zakir Husain Vice President
3 Mulla Shanaz Ab.Samad Secretary
4 Modi Sajid Nasir Vice Secretary
5 Bagban Shataj Ishaque Member Teacher
6 Khan Nuzat Rafique Assit Teacher
7 Shaikh Ruqaiya Asgar Assit Teacher
8 Khan Shamim Ubaid Assit Teacher
9 Palak Member